ERP - Üretim Programı [BETA]

ERP - Üretim Programı [BETA]


Günümüzde sürekli değişen global rekabet ortamında başarılı olmak, değişken koşulları önceden görebilmeyi ve zamanında harekete geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bunun başarabilmek için ise bilhassa uluslararası pazarda hızla büyümekte olan firmalar, fiyat düşürme, müşteri tesliminde iyileşme, kalitede artış, sorunsuz üretim, ürün çeşitliliğinde artış, temin sürelerinde iyileşme gibi stratejiler geliştirmek suretiyle rekabet güçlerini artırmalıdırlar. Bu anlamda üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinde sağlanacak gelişmeler bu amaca ulaşmanın en kısa ve emin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Malzeme ihtiyaç planlaması üretim operasyonlarının yönetim ve kontrolünde, diğer sistemlere göre daha kullanışlı bir tekniktir. Öncelikli görevi ana üretim planındaki son mallar için, miktarlar ve tamamlanma günlerinden geriye doğru giderek tek tek parçaların ne zaman sipariş verilebileceğini kesin olarak belirlemektir. Sistemin zamana dayanmasının en önemli sebeplerinden biri, malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesinde parçaların her birinin farklı temin sürelerine sahip olmasıdır. Malzeme önceliklerini ve kapasite kontrolünü en iyi şekilde yapmak isteyen, çok fazla sayıda parçaya sahip malzemelerin montajını yapan firmalar için malzeme ihtiyaç planlaması idealdir. Endüstri kolları olarak ilaç, yiyecek, tekstil, kimya gibi montaj dışındaki üretimde, otomotiv, elektronik gibi montaja dayanan sahalarda kullanılabilir.

Kurulum : Rarlı kurulum dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. İndirdiğiniz dosyayı rardan çıkartınız. "Bilsoft Uretim Programı (MRP) Kurulum.exe" uygulamasını çalıştırınız. Antivirüs programı veya Güvenlik duvarınız açık ise programın kurulumu için yetki izni isteyebilir. Bu ekran karşınıza gelmesi durumunda "İzin Ver" seçeneğini seçip kurulumu tamamlayınız. Program kurulduktan sonra masaüstüne kısayol atmaktadır. Programa ilk girişte kullanıcı adınız  admin, şifreniz ise  admin dir. Programa girdikten sonra kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.

 


 İndirilme    Dosya Boyutu   Versiyon   Son Güncelleme 
1.905 256 MB 1.0 01.03.2019


Program Özellikleri


 • STOK YÖNETİMİ

Stok Yönetimi, üretim ve dağıtım yapan işletmelerin endüstriyel ihtiyaçları gözetilerek alınarak hazırlanmıştır. Kodlama yapısı, tanımlama ve işleyiş sistemi hem reel uygulamalara hem de ISO / QS gibi kalite sistemlerinin ihtiyaçlarına tümüyle cevap verir.

Stok sisteminde sınırsız sayıda depo oluşturabilir, bu depolar kendi içlerinde lokasyon (yer) adreslerine bölünebilir. Bu özellik sayesinde gerek yerleştirme gerek ise malzeme arama, sevk etme, transfer etme gibi işlemlerinde büyük kolaylık sağlanır.

 

 • ÜRETİM PLANLAMA & MRP
  Üretim yapan firmalar, belli bir ürünün gelecekte ne zaman ve ne kadar talep edileceğini belirlemek ve buradan hareketle ileride ihtiyaç duyulacak üretim faktörlerini de zaman, miktar ve nitelikler yönünden planlamak durumundadırlar.

Üretim planlama ve programlama süreci;

 • Talep öngörümü
 • Toplam üretim planlaması
 • Ana üretim planlamasıàGenel kapasite planlaması
 • Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
 • Kısa dönem kapasite kontrolü adımlarını içermektedir.

MRP modülü ne - ne zaman - ne kadar gerekiyor sorusunun cevabını verir. Bunu yapabilmek için İşemri, Stok, Satış ve Satın alma modülleri ile entegre çalışır. Bu sayede stoklarınızı üretiminizi hiç aksatmadan kontrol edebilirsiniz. Sistem, statik değil dinamiktir. Her zaman o anki gerçek bilgilere göre sürekli olarak önerilerde bulunur, bu sayede değişiklere ayak uydurur.

MRP modülü sayesinde; açık olan müşteri sipariş listesi, açık olan satın alma sipariş listesi, stok listesi, üretim iş emri listesini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. MRP size satın alma sipariş önerisi ve üretim işemri önerisini üretir. Bu önerileri yukarda bahsedilen bilgiler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

 

 • İŞEMRİ YÖNETİMİ
  İş emri açabilmek için planlama kaynağı atamak önemlidir. Siparişe bağlı ya da üretim talebine bağlı iş emirleri planlama kaynağının temel girdileri olarak karşımıza çıkar. Süreç Siparişe Bağlı İş Emri oluşturma ve Üretim Talep fişinden İş Emri Oluşturma menülerinden planlanan iş emirlerinin oluşturulması ile başlar.
 •  
 • ÜRÜN GELİŞTİRME
  Ürün ağaçları rota, proje ve müşteri malzemesi çapraz başvuru tanımları yapılmaktadır.

Ürün ağacı tanımında malzeme ve rotanın beraberce tanımlanabilmesi sayesinde ürüne bağlı her türlü detay kolayca sisteme aktarılabilir. Ürün içerlek ağacı sayesinde ürün ağacı bilgilerinde hem rota hem de bileşen bilgileri görüntülenerek kullanıcıya genel bir kontrol imkanı sunulmaktadır. 

Üretim yapan her firmada her ürün için bir ürün ağacı mutlaka vardır, ürün ağacı tasarımı çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ürün ağacı bilgilerin doğruluğu azami derecede önem arz eden bir konudur. Yapılan küçük bir hata stoğun sapmasına, maliyet analizlerin yanlış hesaplanmasına kadar hatalara sebep olur. Kurumsallaşmak isteyen her işletmenin mutlaka bu aşamayı geçmiş olması gereklidir.

 

 • ÜRETİM YÖNETİMİ
  Üretim yapılabilmesi için stok kartların, depo ve yerlerin ve üretim işemrinin sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Sistem her üretime bir lot (batch) numarası atamaktadır.

Üretim yapan şirketlerde stoğu sadece "KOD" bazında izlemek yeterli olmaz. Hem teknik nedenlerden hem de kalite standartları gereği geriye takip kurallarından dolayı bir stok kaleminin alt detayları oluşmalıdır. Stok kaleminin kod dışında belirleyici 2 alt detayı vardır. Bunlar lot numarası ve fifo’dur. FİFO firs-in-first-out’ un kısaltılmasıdır. FİFO hammaddeler için stoğa giriş tarihi ve üretim yapılan malzeme için ise üretim tarihidir. Raf ömrü, üretim öncesi bekleme süresi gibi parametreler FİFO’ yu dikkate alır.

Basit bir üretim ait mantıksal tasarım, aşağıdaki şekilde gerçekleşir;

 • Üretim işemri oluşturulması
 • İş başlangıcı yapılması
 • Üretim bildirimi yapma
 • Üretim çekme listesi ile depolardan malzeme talebi
 • Depolardan malzeme talebi karşılama
 • Duruş başlangıcı/duruş bitişi yapma (varsa)
 • Hurda bildirimi yapma (varsa)

İş bitişi yapma Bunlardan ayrı olarak red bildirimi, red onay işlemleri de bu sürece dahil edilebilir.

 

 • LABORATUVAR YÖNETİMİ
  PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) ve Kontrol Planları (Finisyon Kontrol Planı, Hamur Kontrol Planı, Laboratuvar Kontrol Planı, Profil Kontrol Planı, Üretim Formu) içerir.

Kontrol Planı metodolojisinin amacı, kaliteli ürünün müşteri beklentilerine uygun olarak üretilmesine yardımcı olmaktır. Bunlar dizayn için metodik bir yaklaşım ve tüm sistemler için katma değer kazandırıcı kontrol metotlarının seçimi ve uygulanması ile sağlanır. Kontrol planları, proses ve ürünlerde karşılaşılan değişimleri minimize etmek için kullanılan sistemlerin yazılı bir özetini içerir. Kontrol planı, kalite prosesinin önemli bir parçasıdır ve yaşayan bir doküman olarak bilinmelidir.

Kontrol Planı, imalatın tüm aşamalarında, giriş kalite kontrol, in-proses (ara kontrol), final kontrol ve periyodik olarak yapılması gereken kontrolleri kapsayacak şekilde, proses çıktılarının kontrol altında olduğunu belgeleyecek tüm faaliyetleri tanımlar. Kontrol Planı günlük imalat akışı sırasında, özelliklerin kontrolü için kullanılacak proses takip ve kontrol metodlarını gösterir. Proseslerin sürekli olarak geliştirildiği düşünülürse, Kontrol Planları bu proses değişikliklerine karşı revise edilebilecek bir strateji dahilinde tutulmalıdır.

 

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  PPAP hacimsel ve üretim parçalarının onay sürecini tarif eder. PPAP tüm üretim parçaları, servis parçaları, üretim malzemeleri ve hacimsel parçalara uygulanmalıdır.
   
 • HAMMADDE DEPO YÖNETİMİ
  Alış İrsaliyesi, Etiket Yazdırma, Giriş Kalite Kontrol, Depolar Arası Malzeme Transferi/Rafa Kaldırma, Talep Karşılama/Üretime Transfer işlemleri yapılmaktadır.
   
 • TEDARİKÇİ ve SATIN ALMA SİPARİŞ YÖNETİMİ
  Tedarikçi Firmaların Tanımlanması, Malzeme Tedarikçilerin Tanımlanması, Satın Alma Sipariş Yönetimi, Satın Alma Sipariş Formu uygulamaları mevcuttur.
   
 • MÜŞTERİ ve SİPARİŞ YÖNETİMİ
  Müşteri ve Sipariş Yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.
   
 • SEVKİYAT ve LOJİSTİK
  Bu modülde sevkiyat ve sevkiyat ait bilgilerin tanımlama işleri yapılmaktadır. Ana depodan şubelere veya şubelerden diğer şubelere yapılan sevkiyat işlemlerinin kontrolünü sağlayan modüldür. Sevkiyat Modülü, sevkiyatı yapılacak şubenin bekleyen siparişleri güncel olarak alır ve sipariş listesine göre kontrollü araç yükleme işlemi yapılır. Barkod sistemine entegre çalışan sistem sayesinde sevkiyat listesinde olmayan ürünler sesli ve görüntülü uyarı ile kullanıcıya iletir ve yanlış sevkiyat engellenir. Ayrıca bir rapor alınarak yapılan araç yüklemesi kontrol edilebilir.

Müşteri siparişinde yer alan kalemlerin depodan çekilmesi, ambalajlanması, yüklenmesi ve irsaliye çıktısı gibi süreçler sevkiyat sürecinde yürütülür.

Sevkiyat süreçleri; 

 • Toplama Listesi Oluşturma
 • Terminleme
 • Teslimat
 • Çekme
 • Ambalajlama

Ambalajlama uygulaması sayesinde, ambalaj içi malzemelerin de yönetimi ve planlaması yapılabilmektedir. Sair malzeme ve miktarların tanımlanması mümkün olmaktadır.

 

 • FİNANS MODÜLÜ
  Finansman Yönetimi, hızlı ve kontrollü işlem yapılabilmesini sağlamakla kalmaz bunun yanında muhasebe için gerekli olan tüm ayrıntılara sahiptir.
   
 • ÇEK/SENET YÖNETİMİ
   
 • PERSONEL MODÜLÜ
   
 • GÖREV YÖNETİMİ
  Çoğu zaman gün içindeki yoğunluktan dolayı yapılması gereken bir yığın iş unutulur ve dolayısıyla planlı ve programlı bir çalışma düzenimizin olmasına engel olur. Görev Yönetimi modülüne programın size hatırlatmasını istediğimiz her konuyu yazabilirsiniz.
   
 • KULLANICI YÖNETİM

Bu modül 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar;

 • Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcı kaydının oluşturulduğu ekrandır.
 • Rol Yönetimi: Kullanıcılara yetki verme işlemleri rollere bağlı olarak yapılmaktadır. Bu ekranda rol tanımları yapılmaktadır.(admin, guest gibi)
 • Rol Menü Yetki Yönetimi: Bu ekranda rollere, geçerli olduğu formlar ve bu formlardaki yetkileri verilmektedir. Her bir form için listele, sil, değiştir, kopyala yetkileri ayrı ayrı verilebilmektedir.
 • Kullanıcı Rol Yönetimi: Kullanıcılar rol atama işlemleri bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

RAPORLAR

Bu modül çeşitli raporları içermektedir. Bunlar; Genel, Hammadde Sipariş ve Stok İstatistik Verileri, Yarımamül/Ürün Üretim ve İstatis tik Verileri, Stok Mal Bedeli/Parasal Tutarı raporlarıdır.ERP - Üretim Program Kataloğu